• Winkels in  Amsterdam, Utrecht en Maaseik
  • Ervaren verkopers en klantenservice
  • Specialist sinds 2007

Legale redenen om uw personeel te observeren met apparatuur

Wanneer het om het onderzoeken van fraude of diefstal gaat is niet zomaar alles toegestaan. In dit artikel ontdekt u welke legale redenen er zijn om apparatuur in te zetten voor het observeren van personeel. Zo weet u zeker dat het aangeleverde bewijsmateriaal niet ongeldig verklaard wordt.


Medewerkers verdenken van fraude

Als er twijfels zijn over een bepaalde medewerker is het soms lastig om deze twijfels hard te maken. Wanneer het gaat om diefstal, het illegaal verkopen van bedrijfseigendommen of het verkorten van de arbeidstijd is het echter belangrijk om in oplossingen te denken. Maar hoe worden deze verdenkingen precies hardgemaakt en wat is legaal?


Binnen welke omstandigheden is onderzoek toegestaan?

In principe is het toegestaan om een medewerker te observeren. Er mag echter niet vergeten worden dat dit afhankelijk is van de omstandigheden. Daarnaast is er voorzichtigheid geboden en kan alleen een rechter uiteindelijk oordelen of u op de juiste manier gehandeld heeft. Er zal getoetst worden of observeren een passend middel was. Had de werkgever een gerechtvaardigd belang bij deze observatie? Kon dit doel niet met een minder ingrijpend middel bereikt worden? Wanneer u overweegt om beveiligingscamera's in te zetten is het belangrijk om hier goed over na te denken. Als u niet op de juiste manier handelt kan dit een veroordeling van uw medewerkers bemoeilijken of kunt u zelf in de problemen komen.


Verborgen camera’s gebruiken bij het observeren van medewerkers

Het plaatsen van verborgen camera’s kan in sommige gevallen geoorloofd zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is dat iemand zich schuldig maakt aan diefstal of verduitstering. Als vervolgens blijkt dat er sprake is van diefstal kunnen er beelden als bewijsmateriaal worden aangedragen. Zo zou een werknemer in dat geval ontslagen kunnen worden. Er is op deze manier geen sprake van een schending van de privacy, de verdenking was namelijk gegrond en de feiten zijn bewezen verklaard. Houd er rekening mee dat een beveiligingscamera die puur op de kassa is gericht voldoende is om het stelen van geld uit de kassa te bewijzen. Wanneer er meerdere verborgen camera’s zijn geplaatst kan een rechter aangeven dat het middel niet passend was en een minder ingrijpend middel ook afdoende had kunnen zijn. Denk hier met logisch verstand over na en observeer alleen als daar aanleiding toe is! Wanneer u op basis van onrechtmatig verkregen bewijs een medewerker ontslaat dient achterstallig loon alsnog te worden doorbetaald. Daarnaast kan er een schadevergoeding geëist worden. Wanneer u verborgen camera’s gaat gebruiken kunt u eventueel een jurist inschakelen om de best mogelijke afweging te maken. Zo weet u zeker dat dit goed gaat! Wij nodigen u van harte uit in één van onze showrooms of spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via +31(0)306303631 of support@sitcon.nl.Delen:

  • Winkels in Amsterdam, Utrecht en Maaseik
  • Ervaren verkopers en klantenservice
  • Specialist sinds 2007
Google

© 2007 - 2020 - Sitcon

Beoordeling door klanten: 8.6 / 10 = 172 beoordelingen